Black Jack

photodune-4302232-black-jack-xs

Black Jack är möjligtvis med konkurrens från roulette det mest klassiska casinospelet alla kategorier.

Black Jack härstammar från början ifrån det franska spelet ”vingt-et-un”, alltså 21, som i början av 1800-talet spred sig över Atlanten där så småningom Black Jack utvecklades.
Spelets namn kommer sig av att de amerikanska casinoägarna för att öka spelets popularitet erbjöd en liten bonus till den som lyckades få en svart knekt samt spader ess direkt på given. Svart knekt översatt till engelska blir ju som bekant ”black jack”. Än idag så vinner man 1,5 gånger insatsen om man lyckas få black jack direkt på given.

En klar fördel med Black Jack gentemot andra casinospel är att man som spelare inte bara har att förlita sig till turen eftersom man själv kan bestämma hur många kort man vill ha efter given.

Detta har givetvis också gett upphov en rad olika strategier för att försöka knäcka banken, där en del faktiskt varit ganska framgångsrika, framför allt det så kallade MIT Black Jack Team vilka under 1980- och början av 1990-talet lyckades spela till sig ett antal miljoner dollar innan de avslöjades.